C.R.F.P.S. PRO Vocaţie

Noutăţi
20.03.2015

CURSURI GRATUITE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

DGAPSC Sector 6 si CRFPS PRO VOCATIE organizează următoarele programe de formare profesională pentru persoanele cu dizabilități pentru urmatoarele calificari:

 • in data de 24.04.2015 - curs operator introducere, validare si prelucrare date - studii minime 10 clase. Pregatirea practica se efectueaza in sala echipata cu computere.
 • in data de 10.07.2015 - curs de brutar - studii minime clasele primare. Pregatirea practica se efectueaza in brutarie.

Cursurile sunt gratuite și se organizează în cadrul proiectului POSDRU 124486 "O altă perspectivă asupra dizabilității prin calificare pe piața muncii".

La absolvire se acordă diplomă de calificare recunoscută de Autoritatea Națională pentru Calificări. De asemenea, absolvenții vor primi și o subvenție neimpozabilă în valoare de 475 de lei.

Pentru înscriere, candidații au nevoie de următoarele documente:

 • Copie după buletin
 • Copie după certificatul de handicap
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după certificatul de căsătorie (daca este cazul)
 • Copie după ultimul act de studiu.

Pentru mai multe detalii, vă rog să luați legătura cu: Amalia Ciobanu, telefon 021 312 4060 sau la sediul CRFPS PRO VOCAȚIE din Str. Dornei 53, Sect 1, București.

6 octombrie 2014

Invitație de înscriere în cadrul cursului "consilier vocațional". DGASPC Sector 6 și CRFPS Pro Vocație, parteneri în cadrul proiectului "O altă perspectivă asupra dizabilității prin calificare pe piața muncii", invită persoanele angajate în cadrul administrației publice locale participante la întâlnirile de informare și dezbatere organizate în cadrul activității 4, "Dezvoltarea şi implementarea campaniilor de combatere a discriminării persoanelor cu dizabilități" susținute în perioada februarie - septembrie 2014 să se înscrie la cursul de specializare în ocupația de consilier vocațional oferit gratuit.

Cerere de inscriere
Invitatie de inscriere

3 septembrie 2014

Comunicat de presa din partea Agentiei Nationale pentru Romi, cu privire la stadiul implementarii proiectului strategic cu titlul "Mainstream JOB – calificare inteligenta pentru bunastarea romilor" (ID 142679), proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, in cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 165 "Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii", AXA PRIORITARA 6 "Promovarea incluziunii sociale", DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2 "Îmbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii".

Mai multe detalii aici

2.09.2014

Comunicat de presă – Au început cursurile de pedagogie socială în cadrul proiectului "EUROPA INCLUSIVĂ - Initiaţive regionale sustenabile

26.08.2014

Comunicat de presă – 20 angajaţi din serviciile sociale publice şi private se specializează ca "pedagogi sociali"

3 iulie 2014

ANUNȚ ÎNSCRIERE PERSOANE DE ETNIE ROMĂ pentru informare, consiliere și formare profesională. Agenția Națională pentru Romi împreună cu partenerii, Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Cluj și Fundația Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale Pro Vocație invită persoanele de etnie romă să beneficieze de serviciile gratuite oferite în cadrul proiectului "Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor", finanțat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, POSDRU/165/6.2/S/142679. Mai mult detalii aici

17.06.2014

Creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii şi dezvoltarea competenţelor profesionale prin Proiectul "EUROPA INCLUSIVĂ - Iniţiative regionale sustenabile" derulat de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice in parteneriat cu Asociaţia Institutul pentru Politici Sociale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociaţia Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, Fundaţia Sfânta Macrina - Ajutor şi Recuperare Medico-Socială pentru Copiii în Dificultate (A.R.M.S).

Mai multe detalii gasiti aici

10.06.2014

COMUNICAT DE PRESĂ lansare proiect: "Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor"

Agenția Națională pentru Romi (ANR) în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), Fundaţia Centrul de Resurse și Formare în Profesiuni Sociale "Pro Vocaţie" (C.R.F.P.S. Pro Vocaţie), Fundația Centrul European pentru Drepturile Romilor (ERRC) anunță lansarea proiectului strategic cu titlul "Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor" (ID 142679), proiect co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul CERERII DE PROPUNERI DE PROIECTE DE TIP STRATEGIC NR. 165 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii" AXA PRIORITARĂ 6 "Promovarea incluziunii sociale" DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.2 "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".

Partenerii proiectului vă invită la conferința de presă privind lansarea proiectului "Mainstream JOB – calificare inteligentă pentru bunăstarea romilor" (ID 142679), care va avea loc în data de 11 Iunie 2014, între orele 12.00 – 13.00, în Bucureşti, la sediul Agenției Naționale pentru Romi din Adresă: Str. Splaiul Independenței, nr. 202 A, et. 8, București Tel.: 021 311.30.48, Fax: 021.311.30.47.

Mai multe detalii despre proiect gasiti in comunicat

3 iunie 2014

ANUNȚ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6 invită persoanele cu dizabilităţi să beneficieze de serviciile oferite în cadrul proiectului O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂȚII PRIN CALIFICARE PE PIAȚA MUNCII.

Detalii

Facebook

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Sector 6, în parteneriat cu Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, derulează proiectul O ALTĂ PERSPECTIVĂ ASUPRA DIZABILITĂȚII PRIN CALIFICARE PE PIAȚA MUNCII, POSDRU/122/6.2/G/124486.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 şi are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor profesionale prin formare pentru persoanele cu dizabilități în scopul creșterii gradului de integrare pe piața muncii.

În cadrul proiectului vor fi oferite servicii de informare, consiliere şi calificare pentru persoanele cu dizabilităţi din regiunea Bucureşti-Ilfov. Condițiile de înscriere a persoanelor cu dizabilităţi în cadrul grupului țintă al proiectului sunt:

 • Să aibă un certificat de handicap obținut conform reglementărilor în vigoare;
 • Să aibă domiciliul stabil în regiunea București-Ilfov;
 • Să fie interesate de obţinerea unei certificări/calificări (depune cererea de înscriere și actele necesare)
 • Să nu fi participat la programe de calificare sau să aibă o calificare redundantă pe piața muncii.

Programele de calificare propuse sunt: - administrator pensiune turistică - baby-sitter - brutar - florar-decorator - inspector resurse umane - îngrijitor la domiciliu - lucrător în comerț - mediator școlar - mediator-sanitar - operator introducere, validare și prelucrare date - zidar, pietrar, tencuitor - și alte programe ce se vor stabili în urma serviciilor de consiliere profesională

Actele necesare pentru înscrierea persoanelor cu dizabilități sunt:

 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de handicap
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după actele de studiu
 • Certificat de căsătorie/divorț

Persoanele cu dizabilități selectate pentru programele de formare profesională, nivel de calificare (operator introducere, validare și prelucrare date, florar-decorator, brutar și alte programe ce se vor stabili în urma serviciilor de consiliere profesională) vor beneficia de o subvenție în valoare de 475 lei/participant).

Persoanele care doresc să beneficieze de aceste servicii gratuite, sunt rugate să ne contacteze la numărul de telefon: 021 312 40 60, persoană de contact, Amalia Ciobanu, expert informare.

Inscrierile se fac incepand cu luna ianuarie 2014.

Dosarele de înscriere se pot depune fie la sediul CRFPS Pro Vocație, din Str. Dornei nr. 53, sector 1 si la sediul DGASPC Sector 6 (la registratură).

Va asteptam,
Amalia Ciobanu
Expert informare, CRFPS PRO VOCATIE
Tel. 0723009756; 021 312 4060; amalia.ciobanu@provocatie.ro

22 aprilie 2014

Asociaţia Centrul pentru Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE, în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Evaluare Socială, au finalizat implementarea proiectului POSDRU110/5.2/G/88395 "SUPORT-formare pentru persoanele din zonele rurale in ocupații non-agricole cu cerere pe piața muncii".

Mai multe detalii gasiti aici!

2 aprilie 2014

CRFPS Pro Vocatie asteapta pe 10 aprilie 2014, intre orele 9.30 – 14.00 sa participati la targul: Implica-te! Adopta un proiect! găzduit de Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală "Palatul Golescu Grant", din Aleea Țibleș nr. 64, sector 6, Bucuresti.


Mai multe detalii aici


3 februarie 2014

Persoanele cu dizabilități care doresc sa beneficieze gratuit de programe de formare profesională - operator introducere, validare și prelucrare date, florar-decorator, brutar și alte programe ce se vor stabili în urma serviciilor de consiliere profesională - si indeplinesc conditiile de mai jos o pot contacta pe dna Amalia Ciobanu

Tel: 0723009756; 021 312 4060;
Email: amalia.ciobanu@provocatie.ro

11 iulie 2013

Invitam beneficiarele activitatii 4 din cadrul proiectului "Sprijin femeilor discriminate pe piata muncii" finantat de Fondul Social European prin POSDRU sa vina la sediul CRFPS Pro Vocatie din str. Dornei nr. 53, sector 1, Bucuresti sa ridice certificatul de competente profesionale in ocupatia de inspector resurse umane. Certificatul se va elibera, personal, pe baza actului de identitate sau in baza unei procuri notariale, intre orele 10.00 – 18.00, de luni – vineri.

Va asteptam, echipa Pro Vocatie!

Intre 27 si 28 iunie 2013 a avut loc in Arhus, Danemarca, intalnirea de incheiere a proiectului Leonardo da Vinci - Strengthening European Inter-Disciplinary and Inter-Organizational Practice towards Inclusion, LLP-LdV/PAR/2011/RO/083, derulat intre 1 aug 2011 - 31 iulie 2013, director de proiect, conf. dr. Lucian Ciolan.

Intalnirea a valorificat rapoartele pe tari privind desfasurarea seminariilor nationale de formare profesionala continua a profesionistilor in domeniul social si a evidentiat rezultatele finale ale proiectului realizate pe parcursul celor 2 ani de desfasurare:

 • o platforma de lucru pentru echipele de implementare nationale
 • un site al proiectului cu toata baza de informatii si cunostinte privind tema proiectului
 • rapoarte si studii nationale privind dezvoltarea competentelor inter-organizationale si interdisciplinare in formarea profesionala initiala si continua a practicienilor din domeniul social
 • prezentari - cheie si studii relevante in domeniul formarii profesionale in domeniul pedagogiei si asistentei sociale
 • resurse pentru formare - metode, resurse media - filme.

Rezultatele parteneriatului Leonardo da Vinci s-au concretizat si intr-o noua aplicatie ERASMUS pe tema cercetarii practicilor europene in domeniul formarii initiale si construirea unui program academic de formare academica si profesionala in domeniul social.

Partenerii din Romania au fost Universitatea din Bucuresti - Departamentul de Stiintele Educatiei din Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, DGASPC Sector 1 Bucuresti si CRFPS ProVocatie.

Echipa de implementare multumeste partenerilor sai pentru buna cooperare in desfasurarea acestui proiect!

CRFPS Pro Vocatie deruleaza programul de formare profesionala pentru florar decorator, nivel de calificare 1, pentru persoane cu dizabilitati intr-un proiect intitulat Tranzitia spre o viata independenta prin centre de incluziune sociala finantat de Fundatia United Way in Romania si implementat de Asociatia Alternativa 2003.

La finalul programului de formare tinerii cu dizabilitati vor dobandi cunostinte si abilitati practice in calificarea de florar decorator și astfel vor putea fi angajati in structuri ale economiei de piata sau ale economiei sociale.

Pe parcursul orelor de pregatire, tinerii cursanti dau dovada de un interes crescut iar abilitatile practice se imbunatatesc de la o sesiune la alta. Sunt deosebit de incantati de aranjamentele florale pe care reusesc sa le faca cu ajutorului instructorului de practica si al echipei CRFPS Pro Vocatie. In cadrul cursului au realizat aranjamente florale, bratari, buchete combinand flori naturale, margeluse, sarma, bambus etc.

Fotografii din cadrul programului de formare le puteti vedea aici.

ANUNT ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE CALCUL

Asociaţia Centrul de Resurse si Formare în Profesiuni Sociale (CRFPS) "PRO VOCAŢIE" anunta achizitionarea de Echipamente de calcul in cadrul proiectului "Centre comunitare de resurse: Instrumente strategice în procesul de îmbunătăţire a situaţiei grupurilor vulnerabile din mediul rural", contract de finantare nr. POSDRU/83/5.2/S/55695. Mai multe detalii

COMUNICAT DE PRESĂ

Seminar de formare continuă a profesioniștilor din domeniul social privind competențele de cooperare interdisciplinară și interorganizațională. detalii

Pana in data de 20 mai 2013, se fac inscrieri pentru programul gratuit de formare in calificarea de florar-decorator. Cursul este gratuit pentru persoanele cu dizabilităţi. Mai multe detalii, gasiti aici

Clasamentul concursului de idei de afaceri organizat în cadrul Activităţii 3

Ne face o deosebită plăcere să dăm publicităţii clasamentul concursului de idei de afaceri, desfăşurat în cadrul Activităţii 3, parte a proiectului "Sprijin femeilor discriminate pe piaţa muncii". Lista celor 26 de câştigătoare poate fi consultată aici.

Conform Regulamentului de organizare a concursului, premiantele vor beneficia de câte o bursă care le va permite să demareze afacerea pe care au planificat-o. Finanţare pentru proiect şi pentru bursele acordate este din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Investeşte în oameni.

Felicitări participantelor la concurs!

Erată la Regulamentul Regulamentul de organizare a Concursului pentru premierea celor mai bune 26 de idei de afacere

În cadrul Activităţii 3. Organizarea unui curs în domeniul egalităţii de şanse, Subactivitatea 3.6 Organizarea unui concurs pentru a premia cele mai bune 26 idei de afacere, Asociaţia COLFASA şi Centrul de Resurse şi Formare în Profesiuni Sociale PRO VOCAŢIE publică Erata 2 la Regulamentul de organizare a Concursului pentru premierea celor mai bune 26 de idei de afacere.

Erata poate fi consultată aici.

In data de 4 aprilie 2013, CRFPS PRO VOCATIE va fi prezenta la Targul Consilierii in Cariera si Coaching profesional, organizat de catre Learn&Go. Evenimentul se va desfășura la sediul Bibliotecii Naționale a României (din București, b-dul Unirii nr. 22) în data de 04 aprilie 2013, între orele 10:00 și 18:00.

Comunicat de presa

Mai multe detalii


In data de 1 aprilie 2013, s-a publicat regulamentul de evaluare a planurilor de afacere pentru participantele admise in cadrul activitatii 4. Organizarea unor cursuri de formare și actualizare profesională privind prevenirea și combaterea mobbing-ului în întreprinderi din proiectul "Sprijin femeilor discriminate pe piața muncii", contract POSDRU/97/6.3/S/54973

Mai multe detalii